Ansvarsfraskrivelse

Review Gorilla har lagt stor vekt på å kompilere og vedlikeholde denne nettsiden. Ikke desto mindre er det mulig at det kan forekomme unøyaktigheter og/eller ufullkommenheter på/på nettsiden. Review Gorilla påtar seg intet ansvar for skade som følge av disse unøyaktighetene og/eller utelatelsene, og heller ikke for problemer forårsaket av bruk eller distribusjon av denne informasjonen.

Nettstedet kan referere til informasjon gitt eller tilbudt av tredjeparter, inkludert gjennom lenker. Innholdet i denne informasjonen vurderes ikke ytterligere av Review Gorilla for rimelighet, korrekthet, fullstendighet eller aktualitet. Review Gorilla avviser ettertrykkelig ethvert ansvar i denne forbindelse.

Besøkende har kun rett til å se informasjonen som tilbys online og til å bruke funksjonene som tilbys. Det er ikke tillatt å kopiere, reprodusere eller publisere noe innhold eller funksjonalitet på noen måte uten forutgående uttrykkelig tillatelse fra Review Gorilla. Denne nettsiden har blitt testet i mange forskjellige miljøer. Etter din mening bør ikke nettsiden fungere som den skal? Da ikke nøl med å ta kontakt!

Informasjon sendt til Review Gorilla via e-post eller denne nettsiden via internett er ikke sikret med mindre annet er angitt i personvernerklæringen. Innholdet i en melding kan derfor ikke betraktes som konfidensielt, og den sendes på eget ansvar.

Denne nettsiden fokuserer utelukkende på Nederland og Belgia med mindre annet er oppgitt. Nederlandsk lov gjelder for denne nettsiden, personvernerklæringen og denne ansvarsfraskrivelsen.